Herb

Zapytanie ofertowe - Zakup opału

Domaszowice, dnia 16.12.2016

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

  1. Przedmiot zamówienia

Sprzedaż i dostawa opału w roku 2017, w ilości ok 15 ton przeznaczonego do ogrzania budynków Urzędu Gminy Domaszowice.

Rodzaje opału: Kostka; Orzech, Orzech I;; Orzech II, Groszek,  Groszek I; Groszek II, Ekogroszek  o następujących bazowych parametrach jakościowych:

wartość opałowa nie mniej niż 27 000 kJ/kg

zawartość siarki do 0,9 %

zawartość popiołu  do 12 % 

oraz o następujących bazowych parametrach klas ziarnowych:

Kostka – 200 - 63 mm, Orzech – 80- 25 mm, Orzech I – 80- 40 mm, Orzech II – 50- 25 mm,

Groszek – 31,5 – 8 mm, Groszek I -  31,5 – 16 mm, Groszek II – 20 – 8 mm,

Ekogroszek – 25 - 5 mm

  1. Termin realizacji zamówienia do 31 grudnia 2017 r.
  2. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

  1. Termin złożenia oferty: do 27.12.2016 r.
  2. Warunki płatności: przelew 14 dni
  3. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Mariola Czochór
  4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
  5. Kryteria oceny ofert: cena – 100%

 

 

 

         Z up. Wójta

      Tomasz Dłubak

Zastępca Wójta Gminy

             / - /

×

×

Przejdź do góry