Herb

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016 dot. przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016 dotyczące przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016 z dnia 18.10.2016 r. 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.
Zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach zakresu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit.a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej.
Forma wsparcia: płatność zryczałtowana - premia wypłacana w dwóch transzach: I w wysokości 80%, II w wysokości 20%.
Termin składania wniosków: 02.11.2016 r. – 21.11.2016 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Wnioski należy składać osobiście (lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji).
Wysokość limitu środków: 750 000,00 zł.
Kwota wsparcia: 50 000,00 zł

 Wszystkie niezbędne dokumenty wymienione w treści ogłoszenia znajdują się pod linkiem: http://stobrawskiszlak.pl/1038/2028/ii-operacje-w-ramch-poddzialania-192-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.html oraz http://stobrawskiszlak.pl/819/2022/lsr-2016-2020.html

PDFOgłoszenie o naborze nr 2-2016.pdf (384,28KB)

×

×

Przejdź do góry