Herb

Zapytanie ofertowe - równanie dróg

Domaszowice, dnia 23.09.2016

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

  1. Przedmiot zamówienia

Równanie i uzupełnianie ubytków kruszywem na drogach gminnych, gruntowych praca sprzętu ładowarki, spycharki lub koparko ładowarki ( realizacja wniosków sołeckich z zakresu remontu dróg) w miejscowościach: Włochy, Dziedzice, Woskowice Górne, Polkowskie, Gręboszów, Nowa Wieś i Domaszowice.

Łączna ilość godzin: ok. 83 godziny

 

  1. Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2016 r.
  2. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

  1. Termin złożenia oferty: do 03 października 2016 r.
  2. Warunki płatności: przelew 21 dni
  3. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Helena Małaczyńska
  4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za 1 godz. usługi.

 

 

 

                                        Wójt Gminy Domaszowice     

                                                                                                                   Zenon Kotarski

                                                                                                                              / - /

 

×

×

Przejdź do góry