Herb

Zapytanie ofertowe - zakup tłucznia

Domaszowice, dnia 23.09.2016

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

  1. Przedmiot zamówienia: Zakup kruszywa   granitowego – mieszanka 0-31 mm i 31-63 mm wraz z transportem. Łączna ilość: 962 tony.

Miejsce dostawy:

Domaszowice – 26 ton

Dziedzice – 78 ton, 

Woskowice Górne - 104 ton,   

Polkowskie - 78 ton,

Gręboszów -  104 tony,

Nowa  Wieś - 52 tony ,

Strzelce  – 390 ton,

Włochy – 104 tony,

Siemysłów – 26 ton.

 

  1. Termin realizacji zamówienia: 31 października 2016 r.
  2. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

  1. Termin złożenia oferty: do 03 października 2016 r.
  2. Warunki płatności: przelew 21 dni
  3. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Helena Małaczyńska
  4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za 1 t kruszywa wraz z transportem.

 

 

Wójt Gminy Domaszowice

       Zenon Kotarski

                / - /

×

×

Przejdź do góry