Herb

To juz 70 lat OSP Strzelce!!!

W dniu 20.08.2016 r. o godz. 14.00 w sołectwie Strzelce odbyła się bardzo ważna uroczystość – obchody 70-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach. W tej podniosłej chwili obecni byli: Prezes ZOGZ OSP RP w Domaszowicach dh Roman Durski, Henryk Seruga - Prezes ZOPZ OSP RP w Namysłowie, Alicja Piasecka - Sekretarz Gminy Domaszowice, Andrzej Michta -  Starosta Powiatu Namysłowskiego, Grzegorz Zubek – Zastępca Prezesa Banku Spółdzielczego w Namysłowie, Albin Chrzanowski, Radny Rady Gminy Domaszowice, Teresa Gabeńska – Sołtys sołectwa Strzelce oraz zaprzyjaźnione jednostki  OSP z terenu powiatu: OSP Bąkowice, OSP Bukowie, OSP Rychnów, OSP Świerczów, OSP Wilków i jednostki z terenu Gminy Domaszowice: OSP Siemysłów, OSP Domaszowice, OSP Włochy, OSP Woskowice Górne a także okoliczni mieszkańcy.

Ceremonia rozpoczęła się od Mszy Św., którą odprawił Proboszcz parafii Strzelce ks. Krzysztof Odziomek. Po zakończeniu Mszy Św. poczty sztandarowe pod komendą dowódcy uroczystości kapitana Radosława Matysika przemaszerowały na plac przed strażnicą. Dowódca uroczystości zgodnie z tradycją złożył meldunek dh Henrykowi Serudze - Prezesowi ZOPZ OSP RP w Namysłowie. Chwile później zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego i została podniesiona flaga RP. Następnie Prezes ZOGZ OSP RP w Domaszowicach dh Roman Durski poprosił aby minutą ciszy uczcić wszystkich tych, którzy jak jest napisane zgłoskami na tablicy, służyli tu, aby ratować ludzkie życie, dobytek i mienie. Potem powitał wszystkich przybyłych gości. W swoim przemówieniu dh Roman Durski podkreślił, że jednostka OSP Strzelce chlubi się bogatymi tradycjami oraz przypomniał jak ważną rolę odgrywa kiedy swoją obecnością uświetnia różnego rodzaju święta państwowe i kościelne. Wspomniał również, że spośród wszystkich założycieli naszej jednostki, obecnych czasów doczekał tylko jeden z nich a mianowicie Druh Józef Ciupa, który niestety ze względu na stan zdrowia nie może uczestniczyć w tak uroczystej chwili. W dalszym ciągu głos zabrał dh Szymon Mikitów, który przedstawił historię powstania jednostki OSP Strzelce: „Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach powstała w lutym 1946 r. Założycielami byli: Józef Ciupa, Jan Stasiak, Władysław Kaczmarzyk. Początkowe warunki były trudne. Strażacy mieli do dyspozycji jedynie dwie ręczne sikawki, są potwierdzone wzmianki, że Ochotnicy z OSP dysponowali nowoczesnym jak na ówczesne czasy samochodem pożarniczym marki Audi- Auto Union był to samochód z odkrytym dachem odnaleziony w stogu słomy przez zasiedlających te tereny mieszkańców, niestety po jakimś czasie samochód ten został skonfiskowany przez straż namysłowską następnie oddany i zamieniony na stara 20. Ostatnie wzmianki o tym samochodzie pochodziły z okolic woj. (obecnego) Wielkopolskiego okolice Kępna oraz Ostrowa. Działalność społeczna, kulturalna oraz sprawnie przeprowadzane akcje ratowniczo-gaśnicze zostały zaobserwowane przez Komendę Rejonową w Namysłowie, za co w 1952 roku jednostka strzelecka otrzymuje samochód marki Star 20. Na kierowniczych stanowiskach zmieniali się ludzie, każdy wnosił coś nowego, powstawały nowe inicjatywy jak np.: powołanie drużyn; harcerskiej, żeńskiej, młodzieżowej czy też  grupy teatralnej. Duży rozwój oraz rozkwit młodzieżowych drużyn zaowocował w latach późniejszych choć już wtedy stanowili oni poważną konkurencje nie tylko na terenie gminy ale również powiatu i województwa. Doskonalono sprawność bojową, prowadzono szeroką działalność społeczną. W 1971 jednostka OSP Strzelce reprezentuje powiat namysłowski na zawodach wojewódzkich w Otmicach. 12 lipca 1981 roku nastąpiło wielkie wydarzenie poprzedzone uroczystym apelem. Jako pierwsi w gminie i jedni z pierwszych w powiecie strzeleccy strażacy otrzymują od Zarządu Wojewódzkiego OSP Sztandar ufundowany przez społeczeństwo wsi Strzelce w uznaniu ich zasług w ochronie przeciwpożarowej jak i całej działalności społecznej na rzecz swego środowiska. Następnie w roku 1984 dochodzi do wymiany samochodu bojowego na lepszy i nowocześniejszy jak na ówczesne czasy a mianowicie na Stara 26 P ze zbiornikiem i autopompą, co w znacznym stopniu poprawia operatywność jednostki, która bierze udział w zdarzeniach na terenie prawie całego województwa oraz poza nim, między innymi pożar Fabryki Samochodów Ciężarowych w Jelczu, gaszenie pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej, nie licząc lokalnych wyjazdów do wielu pożarów i miejscowych zagrożeń. Lata mijały druhowie jednostki w Strzelcach udzielali się czynnie w pracach na rzecz wsi, powiatu, województwa, rozwijali oraz doskonalili swoje umiejętności. I tak trwa po dziś dzień.

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tablicy, upamiętniającej 70 - lecie powstania OSP Strzelce. Dokonali tego Pani Alicja Piasecka, druh Roman Durski oraz druh Henryk Seruga natomiast ks. Krzysztof Odzimek dokonał poświęcenia. Po tym nastąpiło odznaczenie zasłużonych druhów. Następnie słowa gratulacji i życzeń złożyli kolejno: druh Henryk Seruga, Pan Grzegorz Zubek, Starosta Namysłowski Andrzej Michta oraz Radny Albin Chrzanowski, którzy życzyli naszym strażakom aby zawsze z każdej akcji wracali cało i zdrowo. Na koniec głos zabrała Sekretarz Gminy Domaszowice Pani Alicja Piasecka, która w imieniu Wójta Gminy Domaszowice Pana Zenona Kotarskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Domaszowice Pana Jana Nowaka a także własnym, podziękowała wszystkim za przybycie, życząc dalszych sukcesów w kolejnych latach. Na tym zakończono uroczystość i zaproszono wszystkich na festyn strażacki na boisku sportowym. Podczas festynu można było podziwiać pokazy ratownictwa wysokościowego i gaszenie pożarów. Z pośród różnych konkurencji największym powodzeniem cieszyły się piłka wodna oraz ścinanie drewna na czas. Przy muzyce bawiono się do późnych godzin wieczornych. Strażacy jednostki OSP Strzelce składają podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego aby uroczystość była wyjątkowa.

×

×

Przejdź do góry