Herb

WIEŚCI Z ZESPOŁU GIMNAZJALNO-SZKOLNEGO W DOMASZOWICACH

DZIEŃ BAŚNI

Dzień 03.06.2016 roku okazał się dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej w Domaszowicach iście baśniową przygodą. Wszystko to za sprawą Pauliny Bodzioch i Dagmary Kukli, uczennic klasy II b gimnazjum, które w ramach projektu edukacyjnego zorganizowały dla najmłodszych kolegów spotkanie pod hasłem Dzień baśni.

Celem imprezy było zachęcenie maluchów do czytania baśni, zapoznanie ich z cechami baśni ich treścią oraz z biografią najpopularniejszych baśniopisarzy. Podczas prezentacji przygotowanej przez starsze koleżanki pierwszoklasiści dowiedzieli się tego, co odróżnia baśnie od innych tekstów. Zdobyli też informacje na temat Charlesa Perraulta, Hansa Chrystiana Andersena, Wilhelma i Jakuba Grimmów oraz poznali ich twórczość.

Po prezentacji gimnazjalistki przeczytały dzieciom baśń Czerwony Kapturek. W strojach dziewczynki i jej babci przestrzegały najmłodszych przed skutkami nieposłuszeństwa i lekkomyślności.

Kolejnym punktem programu był konkurs wiedzy o baśniach, podczas którego dzieci poprzez zabawę utrwalały zdobytą wiedzę. Pierwszoklasiści m.in. musieli wymienić cechy baśni, wykazać się znajomością baśniowych bohaterów i odpowiedzieć na pytanie z jakich utworów pochodzą wylosowane przez nich rekwizyty. Uczestnicy spotkania świetnie poradzili sobie z pytaniami, a każda poprawna odpowiedź nagradzana była oklaskami i cukierkiem.

Paulina i Dagmara, w ramach prowadzonego przez siebie projektu, zorganizowały również dla uczniów klas I-III konkurs plastyczny Moja ulubiona baśń i wyłoniły zwycięzców. Miejsce I zajęła Ola Lisiecka, II- Paweł Bodzioch i III - Amelka Kustra. Cała trójka otrzymała nagrody książkowe, oczywiście z bajeczkami.

Dziewczętom dziękujemy za zachętę do czytania baśni, które niosą w swej treści wciąż aktualne życiowe prawdy, zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „DOBROMIRA LUBIMY - SŁABSZYCH BRONIMY”

W Zespole Gimnazjalno – Szkolnym w Domaszowicach od 2014 roku realizowany jest program profilaktyczny, który został opracowany przez panie: Ewę Wojtowicz i Ewę Walczak – Janki „Dobromira lubimy – słabszych bronimy”. Program ten powstał w odpowiedzi na potrzeby wynikające z diagnozy i rozmów z nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz na podstawie wyników przeprowadzonych w szkole ankiet i obserwacji. Jest adresowany do uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Jego najważniejszymi celami są: zapobieganie agresji, wykształcenie wrażliwości na ból i cierpienie innych oraz niesienie im pomocy, kształtowanie postawy właściwego reagowania na przejawy agresji, profilaktyka życia bez uzależnień, wyróżnienie i nagrodzenie pozytywnych wzorów spośród uczniów.  W ramach programu zorganizowano zajęcia profilaktyczne we wszystkich klasach oraz na zajęciach świetlicowych.

Cele i zadania

Profilaktyka w szkole.

- uświadomienie zagrożeń płynących z przemocy i agresji,

- stopniowe eliminowanie aktów agresji fizycznej i psychicznej,

- nabycie przez uczniów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,

- zapoznanie z metodami pozwalającymi na konstruktywne rozwiązywanie problemów,

- zdrowy styl życia - bez nałogów,

- skutki spożywania substancji odurzających,

- budowanie poczucia własnej wartości

- polepszenie relacji interpersonalnych,

- zapoznanie z podstawowymi przyczynami agresji wśród młodzieży,

- wdrażanie do aktywnej pracy w grupie,

- wskazanie uczniom właściwej drogi w rozwiązywaniu problemów,

- kształtowanie postawy właściwego reagowania na przejawy agresji,

 -wyróżnienie i nagrodzenie pozytywnych wzorów spośród uczniów,

- kształcenie postaw asertywnych,

- wyrabianie nawyku kulturalnego zachowania w każdej sytuacji oraz   

  przestrzegania reguł i zasad,

- kształcenie postawy szacunku dla godności innych ludzi.

Podzadanie

Uczniowie są wspomagani w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczaniu i likwidowaniu czynników, które blokują i zaburzają prawidłowy rozwój. Uczniowie dostrzegają sytuacje, w których ich koledzy są agresywni. Potrafią zorganizować pomoc dla rówieśników, wobec których została użyta przemoc.

Formy realizacji

Obserwacja zachowań uczniów, lekcje wychowawcze, zajęcia świetlicowe, spotkania z pedagogiem i pracownikami instytucji wspierających szkołę, gazetki tematyczne, informacje na stronie internetowej szkoły, konkurs plastyczny oraz plebiscyt na „Dobromira roku”.

Ewa Walczak - Janki

DZIEŃ DZIECKA

Słodki, sportowy, artystyczny, a przede wszystkim wesoły Dzień Dziecka

Tak można powiedzieć o dniu 1 czerwca w naszej szkole - to zwykły dzień pracy, jednak jakże inny od pozostałych. Nikt nie przyniósł tego dnia książek i zeszytów, ale uśmiech na twarzy i ochotę na wspólną zabawę. 
Na samym początku wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej mieli okazję zobaczyć pokaz zapaśniczy naszych uczniów z klasy VI, którzy trenują pod czujnym okiem pana Marcina Marcinkiewicza. Następnie rozpoczął się Konkurs Piosenki Angielskiej, młodzi wokaliści rywalizowali w trzech kategoriach I –III SP, IV – VI SP i I – III PG. Zróżnicowany repertuar pozwolił publiczności cieszyć się utworami znanych artystów. Jury w składzie: Edyta Ciok –Krupińska, Joanna Tokarska, Izabela Bajzert po burzliwych obradach wyłoniło zwycięzców. W kategorii klas I-III SP pierwsze miejsce zajęła Amelia Kustra, a drugie Kacper Swędrak.

W kategorii klas IV – VI SP pierwsze miejsce zajęła Joanna Federkiewicz, drugie Martyna Nowak i Zuzanna Sołtys. Natomiast w kategorii dla klas gimnazjum pierwsze miejsce zajęła Małgorzata drobina, drugie Aneta Posch, a trzecie Zuzanna Świstak. Wyróżnienie otrzymała również Alicja Mazepka.  Później wszystkie klasy zaprezentowały swoje wspaniałe talenty artystyczne, były tańce, skecze, przedstawienia i śpiewy. Dzieci jak zawsze dały z siebie wszystko, bo występy zapierały dech w piersiach. Kolejnym punktem programu, było przedstawienie w wykonaniu nauczycieli pt. „O królu Baltazarze” przygotowane przez panią Ewę Walczak – Janki. Po raz drugi udało się nauczycielom zaskoczyć dzieci i rozbawić je do łez. Dodatkowo podczas tego wspaniałego dnia, odbywały się rozgrywki sportowe organizowane przez pana Marcina Marcinkiewicza przy pomocy uczniów z klasy VI. To już koniec? Nie, było jeszcze wiele innych atrakcji: konkurs plastyczny zorganizowany przez panią Edytę Matkowską z Publicznej Biblioteki w Domaszowicach, tańce z panem Mateuszem Mierzwą, głosowanie na Dobromira roku 2015/ 2016, lody, cukierki, pożywana zupka i smaczna kiełbaska, aż żal było wracać domu. Uczniowie gimnazjum ten czas spędzili na terenie ośrodka rekreacyjnego pod lasem. Jedna grupa uczyła się precyzyjnego kopania piłki w celu umieszczenia jej w siatce. Jak się domyślacie, odbył się mecz piłki nożnej. Wynik – 11: 9. Najlepiej opanował tę technikę Szymon Grzesik, strzelając aż 6 goli. Druga grupa bawiła się, przeprowadzając konkursy, m. in. „Znawcy mężczyzn”, „Urodziny”, „Mniej – więcej”, „Tak – Nie”, „Szacowanie”. Trzeba było wykazać się wiedzą z najróżniejszych dziedzin, np. lie mieszkańców liczy nasza gmina, kiedy wysłano pierwszego SMS- a, albo jaki jest najwyższy szczyt świata. Nie było łatwo, ale wszyscy świetnie się bawili. W drodze na boisko szkolne uczniowie gimnazjum wykonali niełatwe zadania terenowe podczas podchodów. Na koniec dnia uczniowie stwierdzili, że Dzień Dziecka powinien być co najmniej raz w miesiącu, a nie raz w roku.

Wszystkiego dobrego, Drogie Dzieci!

Ewa Walczak – Janki

Halina Nieśpiałowska

CZYTAMY, CZYTAMY, CZYTAMY

Istnieje wiele korzyści z czytania dla dzieci, najważniejsze z nich to: budowanie poczucia własnej wartości, budowanie poprawnych więzi, rozwijanie umiejętności językowych i umysłowych, które ściśle się ze sobą łączą. Mając na uwadze wszystkie te aspekty w Zespole Gimnazjalno – Szkolnym w Domaszowicach, rozpoczął się czas wielkiego czytania, które obejmowało „popołudnie z Andersenem”, konkurs literacki „Znam baśnie Andersena” oraz akcję społeczną „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Podczas „popołudnia z Andersenem” uczniowie klas I - IV wysłuchali wielu baśni czytanych przez panie: Kamilę Zapalską i Ewę Walczak – Janki. Konkurs literacki prowadziły panie: Małgorzata Rybitw i Jolanta Łukasiewicz. W rywalizacji drużyn w kategorii klas I –III wyniki przedstawiły się następująco: I miejsce klasa III, II miejsce ex aequo klasy I a i II b, III miejsce klasy I b i II a. W potyczkach indywidualnych: I miejsce Amelia Wołczańska, II Milena Burban, III Iga Rudnicka i Kacper Swędrak. Wyróżniania przyznano: Zuzannie Jarosz, Oliwii Matkowskiej, Krystianowi Kosiarskiemu, Zosi Kulesie oraz Weronice Kondrat. Podsumowaniem tego intensywnego czasu było pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników, które przeprowadziła pani Małgorzata Rybitw.

Ewa Walczak - Janki

CUDOWNYCH RODZICÓW MAMY!

Rodzina jest ważną wartością w życiu człowieka. W niej każde dziecko kształtuje własną osobowość. Rodzice dla swoich podopiecznych są najważniejsi. Tam młode osoby znajdują radość, miłość i oparcie.

Dnia 24.05.2016r. w ZGS w Domaszowicach odbyła się uroczystość z okazji Święta Mamy i Taty. Dzieci z klasy Ib zaprosiły swoich rodziców i przedstawiły program artystyczny, który zakończył się odśpiewaniem „Sto lat”. Następnie wręczyły laurki i złożyły życzenia. Imprezę umilał słodki poczęstunek i niespodzianka w postaci zabawy, która polegała na rozpoznawaniu przez rodziców własnych portretów. Odbył się także konkurs „Znam swoją mamę i tatę”. W zdecydowanej większości uczniowie doskonale wiedzieli o zainteresowaniach i ulubionych zajęciach swoich rodziców.

Serdeczne podziękowania dla Rodziców, którzy włączyli się w zorganizowanie tej uroczystości.

Jolanta Łukasiewicz

×

×

Przejdź do góry