Herb

WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POLKOWSKIEM

,,Nauka i zabawa - to świetna sprawa”

Corocznie organizowany w naszej szkole DZIEŃ OTWARTY ma już swoją tradycję. Celem tej imprezy jest promowanie szkoły w środowisku lokalnym, prezentacja efektów pracy dzieci i nauczycieli, a także integracja uczniów, rodziców i pracowników placówki. Spotkanie skierowano przede wszystkim dla dzieci 5 i 6-letnich oraz ich rodziców.

WIEŚCI ZE SZKOŁY PODS. W POLKOWSKIEM - Nauka i zabawa.. (Copy).jpeg

Pani dyrektor SP w Polkowskiem – Elżbieta Idzi przywitała przybyłych gości i zaprosiła na zajęcia, których hasłem przewodnim było: ,,Nauka i zabawa to świetna sprawa”. Owe zajęcia przeprowadziła wychowawczyni klasy pierwszej – Edyta Pliś, angażując do wspólnej nauki i zabawy wszystkie dzieci. Uczniowie  klasy pierwszej bardzo miło i ciepło przywitali gości. Następnie przyszli pierwszoklasiści mogli zapoznać się z piękną salą lekcyjną dostosowaną do potrzeb dzieci, a także (co bardzo zainteresowało przedszkolaków) z ciekawymi pomocami dydaktycznymi, z których na co dzień korzystają uczniowie. Z zaciekawieniem obejrzeli wystawę prac plastycznych swoich kolegów, kącik przyrodniczy oraz kącik muzyczny. Były także zabawy ruchowe, wiersze, piosenki i eksperymenty. Na zakończenie uczniowie złożyli życzenia przyszłym pierwszoklasistom, po czym dzieci otrzymały słodki upominek, plany lekcji, ramki na zdjęcie, ołówki oraz mogły zabrać ze sobą swoje prace plastyczne wykonane na zajęciach techniką origami płaskiego. Rodzice otrzymali ulotki. Po zajęciach przybyli goście obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną przez nauczycielkę wychowania przedszkolnego – p. Katarzynę Dobosz. W prezentacji zostały pokazane mocne strony szkoły, sukcesy dzieci, a także przeróżne działania przeprowadzane w placówce.

Poczynania nauczycieli i p. dyrektor okazały się nie tylko ciekawą promocją szkoły, lecz dały także szansę do budowania pozytywnych relacji i dobrej współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą.

Edyta Pliś

Dzień Ziemi

Motto:

"Woła trawa, woła las nie zanieczyszczajcie nas,

Każdy od najmłodszych lat,

niech o czystość dba, by piękniejszy był nasz świat"

Dzień Ziemi – to nazwa akcji ekologicznych, prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest prowadzenie postaw ekologicznych wśród ludzi. Szkoła Podstawowa w Polkowskiem, jak co roku, przyłączyła się do akcji uświadamiającej uczniom, jak kruchy jest ekosystem naszej planety.

Uczniowie przygotowali gazetkę o tematyce ekologicznej. Ponadto zaprezentowali przedstawienie, w którym zachęcali wszystkich, aby dbali o środowisko naturalne. Przedstawienie uświetniły piosenki ekologiczne i wiosenne.

Ważnym przesłaniem przedstawienia było kształtowanie właściwych, aktywnych postaw wobec ochrony środowiska. Uzmysłowienie uczniom, że jesteśmy częścią otaczającej nas przyrody i chroniąc ją gwarantujemy sobie lepsze życie.

Lidia Brus

Wyróżnienie w konkursie „Pięknie czytam”

21 kwietnia 2016 r w Bibliotece Publicznej w Namysłowie odbył się konkurs czytelniczy pt. „Pięknie czytam”, dla klas I-III.

Konkurs odbył się z okazji „Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich”, w ramach projektu „Książki naszych marzeń”.

WIEŚCI ZE SZKOŁY PODS. W POLKWOSKIEM - Wyróżnienie ... (Copy).jpeg

Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy drugiej - Ksawier Świstak. Przebrany za głównego bohatera, przeczytał fragment książki „Robinson Crusoe” Daniela Defoe.

Komisja oceniała technikę czytania tekstu, dykcję, intonację oraz pomysłowość prezentacji bohatera literackiego w czytanej książce.

Występ Ksawiera został doceniony - zdobył wyróżnienie. Uczeń bardzo cieszył się z otrzymanej nagrody i pamiątkowego dyplomu.

WIEŚCI ZE SZKOŁY PODS. W POLKWOSKIEM - Wyróżnienie .... (Copy).jpeg

Gratulujemy sukcesu.

Mirosława Mentek

×

×

Przejdź do góry