Herb

WIEŚCI Z ZESPOŁU GIMNAZJALNO-SZKOLNEGO W DOMASZOWICACH

Konkurs na najpiękniejszą kartę bożonarodzeniową w języku angielskim

W dniu 21 grudnia 2015 roku w naszej szkole odbył się Konkurs na Najpiękniejszą Kartę Bożonarodzeniową w Języku Angielskim. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać dowolną techniką, najbardziej ciekawą kartkę bożonarodzeniową zawierającą tekst (życzenia) w języku angielskim. Oceniane były poprawność językowa, staranność wykonania oraz pomysł. Za najpiękniejszą kartę uznano pracę Nikoli Zając z klasy VI. Drugie miejsce zajęła Wiktoria Dąbrowska z klasy IV, trzecie natomiast Julia Opala z klasy VI i Martyna Nowak z klasy IV. Wszyscy laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. 

Organizatorkami konkursu były nauczycielki języka angielskiego mgr Joanna Tokarska oraz mgr Izabela Bajzert. 

Wojewódzki konkurs z języka angielskiego

W dniu 17 listopada 2015 w naszej szkole odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Konkurs przeznaczony był dla wszystkich uczniów, którzy chcieli sprawdzić swoje umiejętności. Materiał zawarty w testach uwzględniał wymagania określone w programach nauczania zatwierdzonych przez MEN. Polegał on na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru oraz na tworzeniu własnych odpowiedzi na zadane pytania. Zwyciężczynią konkursu okazała się Wiktoria Kurek z klasy VI, drugie miejsce zajęła Martyna Nowak z klasy VI, trzecie miejsce zdobyła natomiast Aleksandra Witoś z klasy VI. Do etapu gminnego zakwalifikowała się Wiktoria Kurek. Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Organizatorkami konkursu były nauczycielki języka angielskiego mgr Joanna Tokarska oraz mgr Izabela Bajzert.

Powiatowy konkurs z języka angielskiego „English is easy”

W dniu 19 listopada 2015 roku w naszej szkole odbył się etap szkolny Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego – English is easy dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Konkurs organizowany był przez Gimnazjum nr 2 w Namysłowie i przeznaczony był dla wszystkich uczniów, których wiadomości i umiejętności wykraczały poza program nauczania, szczególnie w kontekście wiedzy o krajach anglojęzycznych. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru obejmującego rozumienie tekstu czytanego oraz znajomość słownictwa i gramatyki języka angielskiego. Zwycięzcą konkursu okazał się Maciej Sarnicki z klasy VI, drugie miejsce zajęła Wiktoria Kurek z klasy VI, trzecie miejsce zdobyła natomiast Emilia Kurek również z klasy VI. Do etapu powiatowego zakwalifikował się Maciej Sarnicki. Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Organizatorkami konkursu były nauczycielki języka angielskiego mgr Joanna Tokarska oraz mgr Izabela Bajzert.

Zajęcia otwarte w klasie I a SP

15.01.2016 roku w klasie I a SP odbyły się zajęcia otwarte pod tytułem „W krainie życzliwości”. Lekcję poprowadziła wychowawczyni Kamila Zapalska. Zajęcia obserwowali: Pani Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach Bożena Hendrysiak oraz rodzice uczniów klasy pierwszej.  Zajęcia otwarte zawsze wzbudzają wiele pozytywnych emocji wśród rodziców, ponieważ uczestnicząc w nich mogą oni poznać charakter pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi, dowiedzieć się ile wymaga wysiłku, umiejętności, wiedzy i przygotowań. Tego typu zajęcia umożliwiają rodzicom poznanie sposobów pracy nauczycieli z dziećmi, dokonanie obserwacji zachowania dziecka na tle grupy, a także pozwalają na śledzenie postępów własnego dziecka w zakresie osiąganych kompetencji fizycznych, umysłowych i społecznych. Głównym celem lekcji było uświadomienie dzieciom, czym jest życzliwość i jak postępuje człowiek dobroduszny.

Zajęcia otwarte (Copy).jpeg

Uczniowie na zajęciach:
- słuchali tekstu czytanego przez nauczyciela pod tytułem „Zaczarowany flet”,
- wypowiadali swoje myśli, skojarzenia związane z pojęciem życzliwości,
- czytali ze zrozumieniem,
- rozróżniali zachowania pozytywne i negatywne,
- sylabizowali wyrazy,
- dopasowywali zdania do odpowiednich ilustracji,
- włączali się do wspólnego śpiewu i zabawy,
- współdziałali w zespole, grupie oraz pracowali indywidualnie.

Zajęcia otwarte 1 STRONA (Copy).jpeg

Największe zainteresowanie wśród dzieci wzbudziło „zaczarowane pudełko”,
w którym znajdowały się małe serduszka z cechami charakteru człowieka. Zadaniem uczniów było określenie, czy wylosowane serduszko opisuje człowieka życzliwego, czy nie. Pozytywne cechy były gromadzone na dużym sercu zamieszczonym na tablicy, a negatywne wyrzucane do kosza. Wymagania, formy oraz metody pracy dostosowane były
do indywidualnych możliwości dzieci. Na lekcji panowała miła, życzliwa atmosfera,
a uczniowie dali dowód tego, że potrafią doskonale poradzić sobie ze stawianymi im zadaniami. Serdecznie dziękuję Pani Dyrektor oraz wszystkim rodzicom za udział
w spotkaniu.

Wychowawca klasy I a
Kamila Zapalska

Zajęcia otwarte. (Copy).jpegZajęcia otwarte.. (Copy).jpeg

×

×

Przejdź do góry