Herb

WALNE GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W DOMASZOWICACH - PODSUMOWANIE OSTATNICH 5-CIU LAT PRACY I WYBÓR NOWEGO ZARZĄDU

W dniu 28 stycznia 2016 r. odbyło się walne zebranie GSW w Domaszowicach, na którym zostało podsumowane ostatnie 5 lat pracy byłego już zarządu. Oprócz grona delegatów na spotkanie przybyli goście w osobach Zenona Kotarskiego – Wójta Gminy Domaszowice, Marcina Kompały – przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Namysłowie i Tadeusza Błażejewskiego – przedstawiciela Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział Kluczbork oraz mieszkańców Gminy Domaszowice. Witold Gruszkiewicz - przewodniczący GSW w Domaszowicach poinformował, że budżet z pięciu lat to kwota ponad 650 000,00 złotych z czego blisko 250 tys. zł pochodziło z dotacji od Wojewody Opolskiego, o którą można było wnioskować dzięki dużej ściągalności składek tj.: ponad 80 % i składce od ha fizycznego w minimalnej wymaganej przez wojewodę składce. Udało się wyczyścić ponad 90 % rowów z terenu gminy Domaszowice, a te które pozostały –zaplanowane są do czyszczenia w najbliższym czasie. Podziękował za współpracę członkom zarządu i pogratulował nowym delegatom. Po wysłuchaniu sprawozdania Stanisława Kozaka – przewodniczącego komisji rewizyjnej jednogłośnie zostało udzielone absolutorium zarządowi. W trakcie spotkania został ukonstytuowany zarząd oraz komisja rewizyjna.

GSW (Copy).jpeg

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Domaszowicach:

- Witold Gruszkiewicz – przewodniczący

- Stanisław Chilarski – zastępca przewodniczącego

- Piotr Łącki – sekretarz

- Stanisław Grys – członek

- Mariusz Barszcz – członek

Komisja rewizyjna Gminnej Spółki Wodnej w Domaszowicach:

- Stanisław Kozak – przewodniczący

- Jan Warga – członek

- Waldemar Bednarczuk – członek.

W kolejnych wystąpieniach Zenona Kotarskiego – Wójta Gminy Domaszowice, Tadeusza Błażejewskiego - przedstawiciela Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział Kluczbork oraz Marcina Kompały – przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Namysłowie padały słowa podziękowania i uznania za dotychczasową prace oraz obietnice wsparcia dla działalności Gminnej Spółki Wodnej w Domaszowicach, która jest na 1 miejscu wśród wszystkich spółek wodnych w woj. opolskim.

×

×

Przejdź do góry