Herb

„Rodzina 500+”

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500 plus” można będzie złożyć w wersji elektronicznej lub papierowej. Wersje elektroniczne składane będą za pomocą platformy informacyjno-usługowej CSIZS na stronie www.empatia.mpips.gov.pl.

W przypadku składania wniosku elektronicznie należy posiadać tzw. profil zaufany bądź bezpieczny podpis elektroniczny.

Wnioski również można będzie składać za pomocą systemu teleinformatycznego:

  • udostępnianego przez ZUS,
  • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Wniosek można także złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaszowicach lub nadać pocztą tradycyjną.


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PRZYSŁUGUJE:

Na pierwsze dziecko w rodzinie, czy też jedyne zależnie od dochodu (w przypadku ustalania prawa na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym z którego dochody stanowią podstawę ustalania prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2014).

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne świadczenie wychowawcze przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł.

Na drugie, trzecie i kolejne dzieci – bez ustalania dochodu.

Wnioski o świadczenie przyjmowane będą od 1 kwietnia 2016 r. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalone będzie od dnia 01.04.2016 r. i wypłata nastąpi z wyrównaniem za ten okres.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od 02.07.2016 r. prawo do tego świadczenia będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania.

Rozpatrzenie wniosku złożonego w ww. terminach (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach będzie czynny w poniedziałki od godziny 7:30 do 17:00.

 

Wniosek:

PDFwniosek_500 pdf.pdf (145,81KB)
DOCXwniosek_500 word.docx (52,52KB)
 

×

×

Przejdź do góry