Herb

WIEŚCI Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOMASZOWICACH

Dzieciństwo bez próchnicy

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie: „Edukacja, promocja, profilaktyka  w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, wychowawców”, współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Zdrowia, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Dzieciństwo bez próchnicy (Copy).jpeg

Program promuje zachowania prozdrowotne oraz profilaktykę chorób jamy ustnej u dzieci. Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości występowania próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat. Cele bezpośrednie Projektu to: poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat oraz wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych .W ramach edukacji bezpośredniej  pani Edukator Projektu w dniu 05.11.2015r.  przeprowadziła zajęcia dla dzieci demonstrując w jaki sposób prawidłowo szczotkować i dbać o zęby. Podczas spotkania dzieci miały okazję zdobyć wiedzę z zakresu zasad codziennej pielęgnacji jamy ustnej dzieci, kształtowania właściwych nawyków higienicznych oraz stosowania prawidłowych zachowań związanych z odżywianiem. Przeprowadzone zajęcia z dziećmi miały na celu przede wszystkim wdrożyć zasady prawidłowego szczotkowania zębów, dlatego każdy przedszkolak został poinstruowany w jaki sposób szczotkować ząbki. Na koniec zajęć dzieci obejrzały film pt. „Dzieciństwo bez próchnicy”, który podsumował  tematykę dotyczącą higieny jamy ustnej u dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach projektu nasze przedszkole wzbogaci się o  pomoce dydaktyczne przydatne do wprowadzania tematyki związanej z higieną jamy ustnej, a dzieci wyposażone zostały w zestawy do higieny jamy ustnej.

Mamy nadzieję, że nasze działania zaowocują w przyszłości ładnym uzębieniem u dzieci.

Dzzieciństwo bez próchnicy.. (Copy).jpeg

20 Listopada - Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

„Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek - tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić, spisali dla Was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta spróbujcie dobrze zapamiętać.”

Dorośli doskonale znają swoje prawa, niejednokrotnie zapominają o tym, że również i dzieci będąc częścią społeczeństwa mogą korzystać ze swoich praw zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konwencji  Praw Dziecka. Przedszkole jest pierwszą instytucją, w której dziecko nabywa kompetencje społeczne. W atmosferze spokoju i akceptacji poznaje własne prawa i reguły życia w grupie. Dzieci uczą się odróżniania dobra od złego, wartościowania zachowań własnych i kolegów. Dnia 20 listopada dzieci z naszego przedszkola  wspólnie obchodziły Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Zajęcia rozpoczęły się od obejrzenia prezentacji dotyczącej Praw Dziecka oraz swobodnych rozmów z dziećmi na temat praw jakie im przysługują, była to istna "burza mózgów". Rozmowy, pogadanki odbyły się w sposób ciekawy i przyjazny  dzieciom. Przedszkolaki dowiedziały się także do kogo mogą zwrócić się w niepokojącej je sytuacji. Dzięki takim zajęciom  przedszkole dba o to aby wychowankowie mieli świadomość istnienia własnych praw. Ogromną rolę w uświadamianiu praw i obowiązków odgrywa nauczyciel.

Pasowanie na przedszkolaka

Dnia 3.11.2015 r. w przedszkolu w Domaszowicach odbyło się „Pasowanie na przedszkolaka”. W pasowaniu wzięły udział nasze najmłodsze pociechy, które przybyły do naszej placówki we wrześniu br. Dzieci zaprezentowały swoim rodzicom piosenki, wierszyki i taniec. Swoje umiejętności artystyczne zaprezentowały także dzieci  4 letnie. Pasowania dokonała dyrektor przedszkola Alicja Lew, uroczyście dotykając każde dziecko wielkim, zielonym ołówkiem. Naszym maluszkom zostały wręczone dyplomy i słodkie upominki.

Kto Ty jesteś? Polak mały!

Święto Niepodległości to dobry moment, aby u dzieci rozwijać poczucie przynależności narodowej. Dzieci Publicznego Przedszkola w Domaszowicach poznawały legendy, opowiadania, wiersze dotyczące historii państwa polskiego, oglądały ilustracje i albumy. Poznały też symbole narodowe – flagę, godło, hymn.

Stosowały zwroty ‘’jestem Polakiem”, "mieszkam w Polsce”, "mówię po polsku”. Na zakończenie dzieci malowały flagę narodową.

Małgorzata Wojnowska, Sabina Buchta

×

×

Przejdź do góry