Herb

Informacja "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaszowice - VI nabór"

INFORMACJA

Gmina Domaszowice informuję, że uzyskała  dofinansowanie w formie dotacji na przedsięwzięcie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaszowice – VI nabór” zgodnie z umową nr  186/2015/G-13/OZ-ZOA/D

Wysokość dofinansowania 24.555,51 zł

- 50 % ( 14.444,42 zł) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

- 35 % (10.111,09 zł) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

- 15 % (4.333,33 zł)  środki własne Gminy Domaszowice

Koszt zadania 28.888,84 zł

×

×

Przejdź do góry