Herb

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Polkowskiem

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Dnia 1 września 2015 r. uczniowie i pracownicy szkoły rozpoczęli Nowy Rok Szkolny. Ten dzień w szczególności okazał się bardzo ważny przede wszystkim dla pierwszoklasistów. Uroczystość w szkole poprzedzona była Mszą Świętą w Woskowicach Górnych, w czasie której poświęcone zostały tornistry pierwszaków. Następnie wszyscy zgromadzili się w sali gimnastycznej szkoły, gdzie dyrektor Elżbieta Idzi dokonała powitania i oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego, po czym minuta ciszy, uczczono pamięć o zmarłej nauczycielce – Marii Nowakowskiej. Nowi uczniowie szkoły w pięknych czapeczkach, złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego, co przypieczętowane zostało przez dotknięcie ramienia dziecka ogromnym ołówkiem i wręczeniem dyplomów. Na uroczystość przybyła Sekretarz Gminy Domaszowice – Alicja Piasecka, która życzyła wszystkim uczniom jak najlepszych wyników w nauce, a gronu pedagogicznemu sukcesów w pracy zawodowej. Uczczono również rocznicę wybuchu II Wojny Światowej odśpiewując Hymn Państwowy, ukazując przez to pamięć o tych, którzy oddali życie za Ojczyznę. Na koniec uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas na lekcję wychowawczą, podczas której przypomniano i omówiono zasady bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.  Dzieci pełne wrażeń powróciły w towarzystwie swoich rodziców do domów.

SP Polkowskie..jpegSP Polkowskie.jpeg

Akcja „Sprzątanie Świata” w Polkowskiem

Akcja ma na celu budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Co roku dzięki takiej akcji zbiera się setki ton śmieci - liczba ich nie maleje, na miejsce zebranych wyrzucone są nowe. Rozwiązaniem problemu nie jest coroczna zbiórka śmieci lecz zmiana nawyków w codziennym życiu polegająca na robieniu  świadomych zakupów (kupowanie rozważne), w opakowaniach ekologicznych, nabywanie rzeczy trwałych, wielokrotnego użytku, unikanie tworzenia odpadów, odpowiednim nimi gospodarowaniu. 18 września uczniowie SP  Polkowskie uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”.
Każda klasa miała wyznaczony teren, który solidnie posprzątano. Efekty pracy były zadowalające. Klasy najmłodsze sprzątały pobocza drogi od szkoły do świetlicy w Polkowskiem łącznie z terenem wokół tego budynku. Klasy starsze porządkowały pobocza drogi  od szkoły do miejscowości Woskowice Górne. Wysprzątano również teren wokół szkoły. Zebrano sporo śmieci, które posegregowano i wrzucono do odpowiedniego pojemnika. Jak widać nie do wszystkich ludzi dociera apel, aby dbać o swoje środowisko. Pewnie upłynie jeszcze wiele czasu nim ludzie zrozumieją, jak ważne jest dbanie o czystość otoczenia i jakie mogą być tego skutki w przyszłości.

M. Mentek

×

×

Przejdź do góry