Herb

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Studium - wyłożenie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

JPEGDomaszowice studium prognoza srodowisko rysunek wylozenie.jpeg
PDFDomaszowice studium prognoza srodowisko rysunek wylozenie.pdf
PDFDomaszowice studium prognoza srodowisko TEKST wylozenie.pdf
JPEGDomaszowice studium rysunek kierunki wylozenie.jpeg
PDFDomaszowice studium rysunek kierunki wylozenie.pdf
JPEGDomaszowice studium rysunek uwarunkowania wylozenie.jpeg
PDFDomaszowice studium rysunek uwarunkowania wylozenie.pdf
PDFDomaszowice studium TEKST wylozenie.pdf
 


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2010 r.

PDFTekst cz. I.pdf

PDFTekst cz. II.pdf

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/11/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2010 r.

PDFMapa.pdf

 

Projekty:


III wyłożenie do zmiany studium:

PDFUwarunkowania TEKST JEDNOLITY.pdf
PDFPROGNOZA Domaszowice 2015.pdf
PDFDOMASZOWICE STUDIUM ZMIANA PROGNOZA 03,11,2014.pdf
PDFDOMASZOWICE STUDIUM 17,02,2015.pdfPDFKierunki Rozwoju TEKST JEDNOLITY.pdf


PDFzmiany.pdf

PDFRYSUNEK ZMIANA STUDIUM PROGNOZA.pdf

PDFRYSUNEK ZMIANA STUDIUM KIERUNKI.pdf


PDFDOMASZOWICE STUDIUM 03,11,2014.pdf
PDFDOMASZOWICE STUDIUM ZMIANA PROGNOZA 03,11,2014.pdf
PDFDOMASZOWICE TEKST PROGNOZY.pdf
PDFDOMASZOWICE TEKST ZMIANY STUDIUM.pdf
 

 

×

×

Prev