Herb

Folder gminy

loga LEADER.jpeg

W miesiącu listopadzie br. Gmina Domaszowice wydała nowe materiały promocyjne: folder, mapę turystyczną Gminy Domaszowice oraz teczkę na folder i mapę – po 1.000 szt. Zadanie realizowane było w ramach projektu pn. „Promocja turystyczna Gminy Domaszowice poprzez wydanie folderu i mapy turystycznej”. Wartość całego zadania wyniosła 15.840,55 zł, w tym dofinansowanie 9.240,38 zł.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Wydatek jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

 

×

×

Przejdź do góry