Herb

Nowi Sołtysi Gminy Domaszowice

W okresie od 25 marca do 27 kwietnia 2015 r. na terenie Gminy Domaszowice odbyło się 11 zebrań sprawozdawczo – wyborczych, w wyniku których mieszkańcy wybrali nowych sołtysów na najbliższe 4 lata:

Anna Sobas – Sołtys Gręboszowa. Pani Anna ma 38 lat, jest mężatką, ma 3 synów. Wspólnie z mężem prowadzą gospodarstwo rolne. Jest sołtysem po raz drugi, zamierza przede wszystkim utrzymać to, co już zostało zrobione w Gręboszowie i skupić się na bieżących problemach wsi. Do Rady Sołeckiej wraz z Panią Anną weszli: Szymon Głowacz, Wacław Krauz, Agnieszka Mazepka, Zofia Sidło. 

Telefon kontaktowy do Sołtysa: 77/ 4193102

Ewelina Niezgoda – Sołtys Wielołęki. Pani Ewelina urodziła się w Nowym Targu 36 lat temu, od 15 lat mieszka w Wielołęce. Mężatka, 3 dzieci. Prowadzi Restaurację Mario w Domaszowicach, Jej zajęcie jest zgodne z zainteresowaniami, a mianowicie z gotowaniem. Została wybrana po raz pierwszy do pełnienia funkcji sołtysa. Chciałaby przede wszystkim zmodernizować świetlicę i rozbudować plac zabaw w Wielołęce. Do Rady Sołeckiej wraz z Panią Eweliną weszli: Sabina Kubicz i Franciszek Przysiężny.

Telefon kontaktowy do Sołtysa: 665 594 179.

Jolanta Karońska – Sołtys Zofijówki. Pani Jolanta ma 41 lat, jest mężatką, ma 18-letnią córkę Paulinę. Pracuje w Szkole Podstawowej w Polkowskiem, interesuje się zdrowym stylem życia, ogrodnictwem. Jest sołtysem już IV kadencję. W trakcie obecnej chciałaby się skupić na doposażeniu placu zabaw dla dzieci, utworzeniu siłowni zewnętrznej dla dorosłych i wyremontowaniu dróg. Do Rady Sołeckiej wraz z Panią Jolantą weszli: Irena Krzysztanowicz i Józefa Kurek.

Telefon kontaktowy do Sołtysa: 77/ 4194954.

Teresa Gabeńska – Sołtys Strzelec. Pani Teresa ma 65 lat, ma 2 córki i 5 wnuków. Od zawsze związana jest ze Strzelcami, na sołtysa została wybrana po raz drugi. W obecnej kadencji chciałaby się skupić na remontach dróg dojazdowych do pół, doposażeniu świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP Strzelce.  Do Rady Sołeckiej wraz z Panią Teresą weszli: Karol Nowak, Halina Mospan, Grzegorz Bagiński, Marcin Gajowski.    

Telefon kontaktowy do Sołtysa: 663 493 157.        

Adam Krzemowski – Sołtys Nowej Wsi. Pan Adam ma 41 lat, od urodzenia jest związany z Nową Wsią. Prowadzi gospodarstwo rolne o profilu uprawa roślin i hodowla zwierząt. Interesuje się sportem i motoryzacją. Na sołtysa został wybrany po raz pierwszy, chciałby się skupić na utrzymaniu dróg dojazdowych do pół w dobrym stanie oraz uzupełnieniu oświetlenia ulicznego. Do Rady Sołeckiej wraz z Panem Adamem weszli: Monika Konarska i Łukasz Derdziak.

Telefon kontaktowy do Sołtysa: 77/ 4194236.

Mirosław Kołbuc – Sołtys Polkowskiego. Pan Mirosław ma 59 lat i od zawsze związany jest z miejscowością Polkowskie. Jest żonaty, ma 4 dzieci i 2 wnuków. Jego głównym zajęciem jest prowadzenie gospodarstwa rolnego. Interesuje się piłką nożną, muzyką. Pan Mirosław jest wybierany na sołtysa wsi od 1989 r. W obecnej kadencji chciałby się skupić na utworzeniu siłowni zewnętrznej i utrzymaniu obecnego stanu dróg i rowów.  Do Rady Sołeckiej wraz z Panem Mirosławem weszli: Adam Czekaj, Anna Poprawa, Witold Marszałek, Zdzisław Czerwiński.

Telefon kontaktowy do Sołtysa: 77/ 4194331.

Eugeniusz Mazur – Sołtys Dziedzic. Pan Eugeniusz ma 61 lat i od zawsze związany jest z Dziedzicami. Jest żonaty, ma 9 dzieci i 12 wnuków. Obecnie jest rencistą. Interesuje się przyrodą i jej tajemnicami. Został wybrany na sołtysa wsi po raz drugi. W obecnej kadencji chciałby kontynuować remonty dróg, rowów, ale też zagospodarować plac wokół stawu, utworzyć mały plac zabaw połączony z siłownią zewnętrzną. Do Rady Sołeckiej wraz z Panem Eugeniuszem weszli: Marek Zieliński i Mieczysław Rojowski.

Telefon kontaktowy do Sołtysa: 77/ 4194947.

Piotr Łącki – Sołtys Siemysłowa. Pan Piotr 67 lat, od 8 mieszka w Siemysłowie, jest żonaty ma córkę i 2 wnuków. Obecnie jest emerytem pracującym na gospodarstwie rolnym. Interesuje się sportem, muzyką i telewizją. Został wybrany na sołtysa po raz drugi, w obecnej kadencji widzi przede wszystkim potrzebę remontu dróg. Do Rady Sołeckiej wraz z Panem Piotrem weszli: Piotr Woźnica i Franciszek Bartczyszyn.

Telefon kontaktowy do Sołtysa: 77/ 4194465.

Roman Kaczmarek – Sołtys Domaszowic. Pan Roman ma 60, od 37 związany jest z Domaszowicami. Jest żonaty, ma 3 dzieci i 5 wnuków. Obecnie jest emerytem, interesuje się przede wszystkim motoryzacją. Został wybrany na sołtysa wsi po raz pierwszy – chciałby w tym czasie doprowadzić do wykonania parkingu przy cmentarzu i skupić się na remoncie dróg. Do Rady Sołeckiej wraz z Panem Romanem weszli: Jacek Majcher, Jolanta Sławska, Tomasz Szynal, Jan Wesołowski, Antoni Sobiegraj.

Telefon kontaktowy do Sołtysa: 77/ 4194382.

Józef Kleczyński – Sołtys Woskowic Górnych. Pan Józef ma 51 lat i od zawsze związany jest z Woskowicami Górnymi. Jest żonaty, ma 2 dzieci. Zajmuje się prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Interesuje się motoryzacją, strażą pożarną. Został wybrany na sołtysa wsi po raz czwarty. W obecnej kadencji chciałby po prostu utrzymać wszystko na takim poziomie, na jakim znajduje się obecnie. Do Rady Sołeckiej wraz z Panem Józefem weszli: Tomasz Henrych, Mirosław Rzymski, Andrzej  Zamojski.

Telefon kontaktowy do Sołtysa: 77/ 4194347.

Józef Walas – Sołtys Włoch. Pan Józef ma 58 lat, jest żonaty ma 2 synów i 3 wnuków. Od zawsze związany jest z Włochami. Prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o profilu produkcja roślinna, hodowla bydła opasowego. Interesuje Go praca społeczna. Jest Przewodniczącym Rady Powiatu Opolskiej Izby Rolniczej, w której udziela się od początku jej istnienia. Jest Prezesem Plantatorów Buraka Cukrowego we Wrocławiu. Na sołtysa wsi został wybrany po raz pierwszy, chciałby poprawić jakość dróg dojazdowych do pól i pomagać w załatwianiu bieżących spraw mieszkańców. Do Rady Sołeckiej wraz z Panem Józefem weszli: Ryszard Olejnik, Piotr Powolny, Ryszard Rybka i Stanisław Chilarski.

Telefon kontaktowy do Sołtysa: 77/ 4194561.

×

×

Przejdź do góry