Herb

Uroczystości W Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 4 maja br. w  Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w  Domaszowicach w tradycyjnych uroczystościach gminnych dla uczczenia historycznego święta, jakim jest Święto Konstytucji 3 Maja, wzięli udział: Wójt Gminy Domaszowice - Zenon Kotarski, Przewodniczący Rady Gminy – Jan Nowak, radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, pracownicy Urzędu Gminy oraz zaproszeni przedstawiciele organizacji  kombatanckiej z terenu gminy: Stanisław Wieczorek, Kazimierz Steć i Jan Żuliński. Rolę gospodarza uroczystości pełniła Dyrektor Szkoły – Bożena Hendrysiak, która rozpoczęła uroczystość od przywitania wszystkich zgromadzonych  i zaprosiła zebranych do obejrzenia słowno-muzycznego przedstawienia historycznego w wykonaniu dzieci oraz młodzieży z  Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w  Domaszowicach. Młodzi artyści przypomnieli że, konstytucja była pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie i drugą na świecie. Regulowała zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów.  3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Dokument ten stał się symbolem tradycji niepodległościowych państwa polskiego. Program przygotowali: Halina Dutkiewicz, Barbara Boczyńska-Środoń, Aleksandra Kotarska, Marek Matysik.
Na zakończenie Wójt Gminy – Zenon Kotarski podziękował młodzieży szkolnej za piękny występ wręczając słodycze.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w uroczystościach.

Uroczystości w rocznicę.. 2 strona.jpeg

Uroczystości w rocznicę - 2 strona.jpeg

×

×

Przejdź do góry