Herb

Termomodernizacja Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach

Zadanie realizowane było od września 2010 r. do maja 2011 r. w ramach projektu pn. „Ochrona powietrza poprzez termomodernizację Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, działanie 4.3: Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii.

IMG_7031.jpeg

IMG_2821.jpeg

IMG_4685.jpeg

Całkowita wartość projektu wyniosła 759.113,50 zł, w tym dofinansowanie 607.341,97 zł, tj. 85 % kosztów kwalifikowanych. Zakres projektu obejmował: wymianę okien i drzwi, w tym wymianę okien na sali gimnastycznej, ocieplenie całego obiektu, wymianę instalacji grzewczej w całym obiekcie, modernizację instalacji CO w kotłowni oraz zainstalowanie solarów wykorzystujących energię słoneczną na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

IMG_2826.jpeg

IMG_4651.jpeg

IMG_4660.jpeg

termomodernizacja 2.jpeg

termomodernizacja 3.jpeg

termomodernizacja 4.jpeg

 

×

×

Przejdź do góry