Herb

Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice

loga POKL.jpeg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach realizuje projekt systemowy: „Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice”. Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Domaszowice bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, nie odpowiadających potrzebom na rynku pracy.           

W ramach projektu realizowany będzie:

- kurs prawa jazdy kat. B

- kurs prawa jazdy kat. C

- kurs wózka widłowego

- kurs opiekunki środowiskowej

- kurs magazyniera

- kurs bukieciarstwa

- kurs uprawniający do obsługi ładowarko-koparki

- kurs podstawy kosmetyki pielęgnacyjnej

- kurs wizaż i makijaż profesjonalny

- kurs zagospodarowania terenów zielonych

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej zamieszkałych na terenie gminy Domaszowice. Ponadto od miesiąca lipca 2011 utworzone zostanie również w ramach realizowanego projektu Centrum Doradztwa Społecznego finansowane ze środków Unii Europejskiej     
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Centrum Doradztwa Społecznego będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy Domaszowice. Będą w nim bezpłatnie świadczyć usługi:

1.      Psycholog – 12 godzin w miesiącu

2.      Doradca zawodowy – 6 godzin w miesiącu

3.      Asystent rodziny wraz z policjantem – 4 godziny w miesiącu

Wdrażane działania zapewnią również fachową pomoc i opiekę ludziom jej potrzebującym. Zamierzenia te zostaną zrealizowane dzięki takim instrumentom jak kursy zawodowe, wsparcie specjalistów takich jak: psycholog, doradca zawodowy, policjant oraz pracownik socjalny zatrudnieni w planowanym otworzonym Centrum Doradztwa Społecznego.

 

Kurs zagospodarowania terenów zielonych


kurs zagospodarowania terenów zielonych (1).jpeg

kurs zagospodarowania terenów zielonych (2).jpeg

kurs zagospodarowania terenów zielonych (3).jpeg

kurs zagospodarowania terenów zielonych (4).jpeg

 

Kurs wizażu i makijażu profesjonalnego

kurs wizażu i makijażu profesjonalnego (7).jpeg

kurs wizażu i makijażu profesjonalnego (12).jpeg

 

 

×

×

Przejdź do góry