Herb

Przedszkolaki bez barier - prosto i tanecznym krokiem w świat

loga POKL.jpeg

Projekt "Przedszkolakibez barier - prosto i tanecznym krokiem w świat" realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Projekt ten jest realizowany w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach w okresie 01.01.2011-30.06.2012. W ramach projektu zostały wydłużone godziny pracy przedszkola o 1 godzinę dziennie. Przedszkole jest ponadto czynne w soboty. Zostało przyjętych dodatkowo 10 dzieci oraz wprowadzono zajęcia dodatkowe: z gimnastyki korekcyjnej, plastyczno-techniczne, logopedyczne, taneczne. Obecnie w projekcie uczestniczy 71 dzieci.

W ramach projektu zostaną zakupione m.in.: plac zabaw, basen z piłeczkami, zestaw piankowy, zjeżdżalnia, stroje do tańca oraz gimnastyki korekcyjnej, materiały do zajęć plastyczno-technicznych, stoliki plastyczne, lusterka logopedyczne, wyposażenie sal dla nowoprzyjętych dzieci (szatnia, szafki, stoliki, krzesełka). Zostaną zorganizowane także 2 wycieczki – do ogrodu zoologicznego oraz do JuraParku w Krasiejowie. W ramach akcji informacyjno-promocyjnej zostaną zorganizowane 2 ogniska podsumowujące projekt, a każdy uczestnik otrzyma plecak i piórnik z wyposażeniem.

 

×

×

Prev