Herb

Przedszkolaki bez barier - prosto i tanecznym krokiem w świat

loga POKL.jpeg

Projekt "Przedszkolakibez barier - prosto i tanecznym krokiem w świat" realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Projekt ten jest realizowany w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach w okresie 01.01.2011-30.06.2012. W ramach projektu zostały wydłużone godziny pracy przedszkola o 1 godzinę dziennie. Przedszkole jest ponadto czynne w soboty. Zostało przyjętych dodatkowo 10 dzieci oraz wprowadzono zajęcia dodatkowe: z gimnastyki korekcyjnej, plastyczno-techniczne, logopedyczne, taneczne. Obecnie w projekcie uczestniczy 71 dzieci.

W ramach projektu zostaną zakupione m.in.: plac zabaw, basen z piłeczkami, zestaw piankowy, zjeżdżalnia, stroje do tańca oraz gimnastyki korekcyjnej, materiały do zajęć plastyczno-technicznych, stoliki plastyczne, lusterka logopedyczne, wyposażenie sal dla nowoprzyjętych dzieci (szatnia, szafki, stoliki, krzesełka). Zostaną zorganizowane także 2 wycieczki – do ogrodu zoologicznego oraz do JuraParku w Krasiejowie. W ramach akcji informacyjno-promocyjnej zostaną zorganizowane 2 ogniska podsumowujące projekt, a każdy uczestnik otrzyma plecak i piórnik z wyposażeniem.

 

 • spotkanie informacyjno-promocyjne (1).jpeg
  Dnia 23 czerwca br. w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne, które miało na celu podsumowanie zajęć prowadzonych w ramach projektu „Przedszkolaki bez barier - prosto i tanecznym krokiem w świat”...

  więcej

 • tn_Przedszkolaki.jpeg
  W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku Gmina Domaszowice realizowała projekt „Przedszkolaki bez barier – prosto  i tanecznym krokiem w świat” w ramach Priorytetu IX,  Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1...  

  więcej

 • przedszkole (8).jpeg
  Udział dzieci w zajęciach dodatkowych ma na celu wyeliminowanie, m. in. wad postawy i wymowy, wzrost sprawności manualnych, które są niezbędne przy nauce pisania, a także wyzwolenie w dzieciach aktywności ruchowej oraz nabycie umiejętności pracy w grupie. Uczestnicy zajęć zostali wyposażeni we wszelkie pomoce do realizacji zajęć

  więcej

×

×

Przejdź do góry