Zawiadomienie o zwołaniu VIII Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 13 września 2019 roku o godz. 13.00           W Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10 przyjmowane są wnioski dotyczące suszy w uprawach rolnych          Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw          NASZA GMINA Informator Samorządowy Gminy Domaszowice - nr 2 2019 wyd IV-VI        Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy         Gospodarka odpadami komunalnymi (zaktualizowano Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku)

Dziś jest: sobota, 21-09-2019
Imieniny Darii, Mateusza, Wawrzyńca

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ W GMINIE DOMASZOWICE

W związku z realizacją projektu unijnego dotyczącego budowy sieci światłowodowej na terenie gminy Domaszowice informujemy, że trwają prace związane z budową infrastruktury oraz  przyłączeniami sieci do bydynków i mieszkań indywidualnych. Projekt realizuje firma G-Net s.c. T. Serwatka, W. Rakoniewski wchodząca w skład Grupy Multiplay.

Projekt budowy sieci światłowodowej w gminie Domaszowice jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.4 - Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dzięki dofinansowaniu unijnemu mieszkańcy gminy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z budową infrastruktury.

Grupa Multiplay prosi właścicieli posesji, na których znajdują się słupy telekomunikacyjne niskiego napięcia, o umożliwienie wykonania instalacji światłowodów. Instalacja na jednym słupie telekomunikacyjnym zajmuje zwykle kilkanaście minut. Grupa Multiplay ma prawo do instalacji sieci dzięki umowie na dzierżawę słupów od firmy Tauron Polska Energia SA.

Zgoda na przeprowadzenie instalacji światłowodowej nie zobowiązuje do zawarcia umowy na świadczenie usług przez Grupę Multiplay.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Grupy Multiplay w Opolu: tel. 77 540 22 40.