Herb

75. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Polskie Państwo Podziemne było instytucją unikatową na skalę okupowanej Europy, wyrazem niezłomnej woli narodu w walce o niepodległość - podkreślali w piątek 26 września br. w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w  Domaszowicach  uczestnicy obchodów 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele władz gminnych oraz kombatanci. Podczas uroczystości odbył się apel pamięci w wykonaniu uczniów z  Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w  Domaszowicach, którzy przypomnieli, że tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego rozpoczęto 27 września 1939 roku. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 1998 r. czytamy: „W dniu 27 września 1939 r., w obliczu kapitulacji stolicy, powstała pierwsza konspiracyjna organizacja niepodległościowa - Służba Zwycięstwu Polski. To historyczne wydarzenie zapoczątkowało budowę Podziemnego Państwa Polskiego, fenomenu w dziejach nie tylko - II Wojny Światowej". W żadnym innym ogarniętym II Wojną Światową Kraju nie istniała analogiczna struktura. Działając w ścisłej łączności z rządem emigracyjnym, dysponując własną administracją, sądownictwem, parlamentem i siłami zbrojnymi – Armią Krajową, Polskie Państwo Podziemne mogło spełniać te same funkcje, co w okresie niepodległości, a także wspierać kulturę, naukę i publikację polskich wydawnictw czy pracy podziemnej. Organizowało też pomoc społeczną i tajne nauczanie.

75 rocznica.jpeg

W Wielkopolsce, w maju 1940 roku, objął swój urząd pierwszy Delegat Rządu na Kraj. Został nim Cyryl Ratajski, długoletni Prezydent Miasta Poznania okresu międzywojennego.   Na zakończenie obchodów  Sekretarz Gminy – Alicja Piasecka wręczyła kombatantom symboliczną kotwicę – znak Polski Walczącej, składający się z Liter „P” i „W”, splecionych razem na kształt kotwicy. Znak Polski Walczącej malowano w czasie okupacji niemieckiej na murach – miał wzbudzać w Polakach wolę oporu i podtrzymywać nadzieję na odzyskanie niepodległości. Po II wojnie światowej kotwica nie straciła znaczenia. Wciąż symbolizowała walkę, nadzieję na wolność i sprzeciw wobec komunistycznej władzy. Dziś jest także znakiem pamięci o tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę.

75 rocznica - 1 strona.jpeg

×

×

Przejdź do góry