Herb

KANALIZACJA W STRZELCACH

W miesiącu wrześniu br. w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelce. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INSBUD Opole. Jest to kanalizacja sanitarna ciśnieniowa. Zakres robót obejmuje: wykonanie rurociągu tłocznego tranzytu 2 874 m, kanalizacji tłocznej 13 375 m, kanalizacji grawitacyjnej 1 270 m, tłoczni ścieków oraz pompowni przydomowych 177 szt. Dopływające ścieki z terenu wsi  Strzelce do tłoczni ścieków  będą przetłaczane rurociągiem PE Ø 160 mm do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rychnów, a następnie dalej do systemu kanalizacyjnego miasta Namysłowa. Termin zakończenia robót to II kwartał 2015 r.

KANALIZACJA - 1 STRONA.jpeg

×

×

Przejdź do góry