Herb

Zapytanie cenowe na zakup drzewek ozdobnych

Domaszowice, dnia 17.09.2014

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

1. Przedmiot zamówienia

Zakup drzewek ozdobnych:

- tuja szmaragd wys. 25-30 cm – 120 szt.

- berberys thunberga „Aurea” – 15 szt.

- berberys thunberga „Bagetelle” – 15 szt.

 

2.   Termin realizacji zamówienia: do 10 listopada 2014 r.

 

3.   Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 

4.  Termin złożenia oferty: do 10 października 2014 r.

 

5.  Warunki płatności: przelew 14 dni

 

6.  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marta Morga

 

7.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 

 

Inspektor ds. zamówień publicznych     

                                                                            i pozyskiwania środków unijnych

 

                                                                                                    Marta Morga

×

×

Przejdź do góry