Herb

GMINA DOMASZOWICE POZYSKAŁA KOLEJNE ŚRODKI UNIJNE

loga LEADER.jpeg

W lipcu został ogłoszony nabór wniosków przez Lokalną Grupę Działania Stobrawski Zielony Szlak. Gmina Domaszowice w ramach tego naboru otrzymała dofinansowanie 3 projektów, tj.:

1) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców LGD Stobrawski Zielony Szlak – w ramach projektu zostanie dofinansowana organizacja tegorocznych dożynek w następującym zakresie: występ zespołów artystycznych (VOLVER i Maraquja), nagłośnienie, pokaz sztucznych ogni, program artystyczny dla dzieci, zakup pucharów i nagród rzeczowych na turniej gmin oraz materiałów promocyjnych. Wartość dofinansowania 26 594,28 zł

2) Utworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywnej turystyki ruchowej w Domaszowicach – w ramach projektu zostanie utworzona siłownia zewnętrzna z 10 urządzeniami do ćwiczeń na wolnym powietrzu. Siłownia zostanie ogrodzona, zostaną nasadzone krzewy. Wartość projektu 40 716,12 zł, w tym dofinansowanie 25 000 zł.

3) Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Domaszowice – w ramach projektu zostanie zagospodarowany teren przy kościele w Domaszowicach, zostanie postawiona altana, stojak na rowery, ławki, tablica informacyjna, gry w klasy, będą nasadzone krzewy oraz utworzone klomby. Wartość projektu 74 601,91 zł, w tym dofinansowanie 45 228,00 zł.

Dwa pierwsze projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu małych projektów, Oś 4 Leader, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Natomiast projekt „Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Domaszowice” otrzymał dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

×

×

Przejdź do góry