Herb

Informator teleadresowy

Urząd Gminy Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

tel. 77/ 410-82-50

      77/ 410-82-85

      77/ 410-82-00

fax. - wew. 120

Sekretariat – wew. 101

 

Godziny otwarcia: 7.30 - 15.30

 

Wójt Gminy

Urszula Medyk

pokój nr 2

e-mail:

 

Sekretarz Gminy

Anna Bodzioch

pokój nr 3

e-mail:

 

REFERAT FINANSOWY

 

Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy

Janusz Tryk

pokój nr 11

e-mail:

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Grażyna Dubowiecka-Pacholik

pokój nr 7

tel. wew. 109

e-mail:

 

Stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych

Anna Swędrak

pokój nr 7

tel. wew. 109

e-mail:

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Monika Sobczyk

pokój nr 8

tel. wew. 108

e-mail:

 

Stanowisko ds. wymiaru podatku

Przemysław Wiącek

pokój nr 8

tel. wew. 108

e-mail:

 

Stanowisko ds. płac i rozliczeń ZUS

Renata Kopka

pokój nr 9

tel. wew. 107

e-mail:

 

Stanowisko ds. rozliczeń finansowych urzędu

Sylwia Matuszek

pokój nr 6

tel. wew. 110

e-mail:

 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

 

Kierownik Referatu

Anna Opala

pokój nr 4

tel. wew. 105

e-mail:

 

Stanowisko ds. obywatelskich i dowodów osobistych

Marzena Balicka

pokój nr 4

tel. wew. 105

e-mail:

 

Stanowisko ds. kancelaryjnych

 

pokój nr 1

tel. wew. 101

e-mail:

 

Stanowisko ds. informatyki i ochrony danych osobowych

Cezary Biernacki

pokój nr 12

tel. wew. 117

e-mail:

 

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

 

Stanowisko ds. oświaty i kadr

Martyna Łaźniowska

pokój nr 9

tel. wew. 107

e-mail:oswiata@domaszowice.pl

 

REFERAT INWESTYCJI, ROZWOJU, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZASOBÓW KOMUNALNYCH

 

Kierownik Referatu

Marta Morga

pokój nr 5

tel. wew. 111

e-mail:

 

Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

Jacek Majcher

pokój nr 10

tel. wew. 106

e-mail:

 

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i zamówień publicznych

Karolina Polak

pokój nr 5

tel. wew. 111

e-mail:

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska, przyrody i leśnictwa

Marcin Korecki

pokój nr 10

tel. wew. 106

e-mail:

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Ireneusz Żyła

pokój nr 13

tel. wew. 115

e-mail:

 

Stanowisko ds. obsługi USC i Rady Gminy

Mariola Czochór

pokój nr 13

tel. wew. 115

e-mail:

×

×

Prev