Herb

Informator teleadresowy

Urząd Gminy Domaszowice
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice
tel. 77/ 410-82-50; 77/ 410-82-85; 77/ 410-82-00 fax. - wew. 120 Sekretariat – wew. 101
Godziny otwarcia: 7.30 - 15.30

W Urzędzie w sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy Domaszowice - w poniedziałki w godz. 14.00-17.00
- Sekretarz Gminy oraz Kierownicy Referatów - codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Dyżur Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Jachym pełni dyżur w I i III (oraz ewentualnie V) poniedziałek miesiąca w godz. 14:00 – 15:30
w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice - pokój nr 13.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Białkowski pełni dyżur w II i IV poniedziałek miesiąca w godz. 14:00 – 15:30
w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice - pokój nr 13.
W sprawie uzgodnienia spotkań poza terminem dyżuru należy dzwonić do Biura Rady Gminy, tel. 774108285 wew. 115

Numery rachunków bankowych:

Tytuł wpłaty

Numer rachunku bankowego

Podatki lokalne (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych)

15 8890 0001 0108 0031 2001 0067

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

42 8890 0001 0108 0031 2001 0066

Opłata za ścieki bytowe

indywidualny numer rachunku podany na fakturze

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

58 8890 0001 0108 0031 2001 0069

Dochody pozostałe (m.in. opłata skarbowa, wieczyste użytkowanie, czynsz dzierżawny, opłaty z tytułu udostępnienia danych z ewidencji ludności; opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za wynajem)

85 8890 0001 0108 0031 2001 0068

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 77 4 108 250 wew. 110.

 

Wójt Gminy

Urszula Medyk

pokój nr 2

e-mail:

 

Sekretarz Gminy

Anna Bodzioch

pokój nr 3

e-mail:

 

REFERAT FINANSOWY

 

Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy

Janusz Tryk

pokój nr 11

e-mail:

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Grażyna Dubowiecka-Pacholik

pokój nr 7

tel. wew. 109

e-mail:

 

Stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych

Anna Swędrak

pokój nr 7

tel. wew. 109

e-mail:

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Iwona Cichoń

pokój nr 8

tel. wew. 108

e-mail:

 

Stanowisko ds. wymiaru podatku

Monika Sobczyk

pokój nr 8

tel. wew. 108

e-mail:

 

Stanowisko ds. płac i rozliczeń ZUS

Renata Kopka

pokój nr 9

tel. wew. 107

e-mail:

 

Stanowisko ds. rozliczeń finansowych urzędu

Sylwia Matuszek

pokój nr 6

tel. wew. 110

e-mail:

 

Stanowisko ds. księgowości dochodowej

Marzena Janowska

pokój nr 6

tel. wew. 110

e-mail:

 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

 

Kierownik Referatu

Anna Opala

pokój nr 4

tel. wew. 105

e-mail:

 

Stanowisko ds. obywatelskich i dowodów osobistych

Marzena Balicka

pokój nr 4

tel. wew. 105

e-mail:

 

Stanowisko ds. kancelaryjnych

Ewelina Sas

pokój nr 1

tel. wew. 101

e-mail:

 

Stanowisko ds. informatyki i ochrony danych osobowych

Cezary Biernacki

pokój nr 12

tel. wew. 117

e-mail:

 

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

 

Stanowisko ds. oświaty i zdrowia

Martyna Łaźniowska

pokój nr 9

tel. wew. 107

e-mail:

 

REFERAT INWESTYCJI, ROZWOJU, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZASOBÓW KOMUNALNYCH

 

Kierownik Referatu

Marta Morga

pokój nr 5

tel. wew. 111

e-mail:

 

Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

Jacek Majcher

pokój nr 10

tel. wew. 106

e-mail:

 

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Oliwia Ryś

pokój nr 5

tel. wew. 111

e-mail:

 

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Paweł Janusz

pokój nr 10

tel. wew. 106

e-mail:

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska

Emilia Fras

pokój nr 10

tel. wew. 106

e-mail:

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Ireneusz Żyła

pokój nr 13

tel. wew. 115

e-mail:

 

Stanowisko ds. obsługi USC i Rady Gminy

Mariola Czochór

pokój nr 13

tel. wew. 115

e-mail:

×

×

Przejdź do góry